Reisevilkår

Reisevilkår er i henhold til Lov om Pakkereiser, gjeldene f.o.m 1. juli 2018.  

 

Bestilling (Påmelding)

Ved påmelding aksepteres vilkårene som nevnt under her. Påmelding skal skje skriftlig via påmeldingskjema eller på vår webside www.maikkitours.no Påmeldingskjema kan scannes og sendes på epost til info@maikkitours.no eller per post til MAIKKI TOURS HELLDALSLIA 77 5099 BERGEN   Alle har fordeler av at påmeldingen skjer så tidlig som mulig innen gjeldene påmeldingsfrister.  Senere påmelding vil vi forsøke å følge opp så godt som mulig, men ta direkte kontakt med oss for å sjekke om det er ledige plasser igjen.  Påmeldingsfristen er senest 8 uker før avreise.  

Priser

 1. Prisen for pakkereisen som er oppgitt er en totalpris for reisen som beskrevet i programmet.  Prisen inkluderer alle skatter og avgifter, transport, overnatting og utflukter. I tillegg inkluderer prisen også en del måltider.  Dette er spesifisert for hver dag i programmet.
 2. Det som ikke er inkludert i prisen er måltider som ikke er spesifisert i programmet, avgift for flytur over Nazca linjene, tips etc.  Ellers se oversikt for hver av turene.
 3. Prisen gjelder for gruppeturer med min. 10 og maks. 20 deltakere.

  Prisendringer

 1. Vi gjør oppmerksom på at prisen kan endres, men da kun som følge av økte transport kostnader, større valutaendringer eller økte skatter og avgifter som vi ikke kan kontrollere.
 2. En evt. prisendring vil være faktiske økte kostnader pluss et adm. gebyr tilsvarende 10% av prisøkningen.
 3. En økning i prisen vil bli meddelt skriftlig senest 20 dager før reisen starter.
 4. Ved en evt. prisøkning vil beregning for økningen bli oppgitt på forespørsel.
 5. Små uvesentlige endringer av programmet kan forekomme uten endring i prisen.
 6. Ved en evt. prisøkning på mer enn 8% kan deltakeren velge å avbestille reisen eller akseptere prisøkningen.  Dette må gjøres så snart som mulig og senest 1 uke etter at det ble informert om økningen. Dette må skje skriftlig.

  Betalingsvilkår

 1. Når vi mottar bestilling, skal depositum avhengig av totalbeløpet betales.  Når betaling av depositum er registrert, vil dere får tilsendt bekreftelse på bestilling og betalt depositum sammen med en del praktiske opplysninger og et detaljert program for hele turen.
 2. Betaling av 40% av totalbeløpet må gjøres senest 15 uker før avreise.
 3. Betaling av restbeløp må gjøres senest 9 uker før avreise.
 4. Betaling kan skje ved bankoverførsel pr. faktura, Pay Pal eller kredittkort.  Vi aksepterer Visa, MasterCard og American Express.
 5. Når betaling for hele reisen er registrert, sender vi reisedokumenter senest 2 uker før avreise, og for de som bor i Bergensområdet, tilbyr vi også et informasjonsmøte før reisen uten ekstra kostnad.  For andre steder i landet kan vi tilby det samme dersom tilstrekkelig nok deltakere kan stille.

  Endring av navn på deltaker

 1. Dersom man av en eller annen grunn ønsker å trekke seg fra turen ved å overdra plassen til en annen person, må den som overtar plassen oppfylle alle vilkårene i avtalen på samme måte som den som trekker seg.  Dette kan kun gjøres etter skriftlig varsel og senest 7 dager før reisen begynner.
 2. Ved en slik endring vil både den som overdrar og den som overtar reisen være ansvarlige for evt. ekstrakostnader som dette måtte medføre.  Det kan typisk være gebyr fra flyselskap for navne endring, tilleggsavgifter, gebyrer etc.
 3. Dokumentasjon på evt. ekstrakostnader vil bli gjort tilgjengelig for den som overdrar (den som ikke reiser).

  Avbestilling

 1. Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før reisen starter, konstateres såkalte uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldene når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.
 2. Ved avbestilling av andre grunner nevnt over inntil 101 dager før avreise betales et gebyr likt depositum. Fra 100-61 dager før avreise betales et gebyr på 15% av pakkeprisen. På grunn av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandør, betales 30% av reisens pris ved avbestilling 60-31 dager før avreise. Hele reisens pris må betales ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise.
 3. Hele reisens pris må også betales dersom man ikke møter opp ved avreise eller blir forhindret av å reise grunnet manglende reisedokumentasjon.
 4. Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse siden dette som regel inngår i reiseforsikringen. Sjekk derfor vilkårene for dette med deres forsikringsselskap.

  Avlysing av reisen

 1. Vi forbeholder oss retten til å avlyse reisen hvis antallet påmeldte deltakere er mindre enn 10. Hvis dette skulle skje, vil alt som er innbetalt tilbakebetales i sin helhet til deltakerne.  Fristen for å avlyse en reise er senest 20 dager før avreise, med unntak av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter (f.eks. politiske uroligheter, naturkatastrofer etc.). I slike tilfeller kan reisen avlyses helt fram til avreisedagen.  Ved slike tilfeller vil evt. kostnader som vi ikke kan få refundert fra våre underleverandører (f.eks. flybilletter) bli trukket fra beløpet som tilbakebetales. Dokumentasjon for disse kostnadene vil bli gitt deltakerne på forespørsel. Vi gjør oppmerksom på at avbestillingsbeskyttelse som regel vil dekke slike tilfeller.

  Forsikringer og pass

 1. Alle deltakere på våre reiser må ha tegnet reiseforsikring før avreise.  Denne må som et minimum dekke sykdomsbehandling og hjemtransport.
 2. Gyldig pass er påkrevet ved reise til Peru.  Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreise fra Peru.
 3. Det er ingen krav til visum for norske statsborgere i Peru for reiser mindre enn 90 dager. For opphold i Peru i mer enn 90 dager må man betale et gebyr pr. dag over 90 dager ved utreise fra landet.

  Andre vilkår

 1. Ved registrert påmelding vil vi oppgi kontakt nr. som deltakerne kan ringe eller sende sms til under selve reisen i Peru dersom det skulle være noe ekstraordinært eller i nødstilfelle.  Dersom det er ønskelig kan vi også ta imot kontakt nr. for pårørende til deltakerne på reisen (next of kin).
 2. Deler av turen vil kreve en viss fysisk form, dvs. man må kunne gå en lengre fjelltur uten for store anstrengelser.  Dersom man er i tvil om man klarer en slik reise av helsemessige årsaker, anbefaler vi å kontakte deres lege for råd før man bestiller reisen.  Dette gjelder spesielt dersom man har hjerteproblemer, høyt blodtrykk eller andre tilstander/sykdommer som kan medføre problemer pga. høyden i Andesfjellene.  Vi gjør oppmerksom på at vi kan tilrettelegge turen for å unngå de hardeste utfluktene. Ta kontakt med oss for å diskutere dette nærmere.
 3. Vi har et godt kontaktnett med leger og apotek på de stedene vi besøker og kan bistå her under reisen.
 4. Vaksiner: I jungelen der vi reiser kan man risikere malaria selv om det er svært sjelden dette skjer.  Vi anbefaler uansett alle som skal reise og kontakte lege eller offentlige helsemyndigheter i Norge for råd rundt dette.  Linken under kan være til hjelp i slike spørsmål:

https://www.fhi.no/sv/reiserad/rad/reiserad-for-utenlandsreiser/

  1. Reiseregistrering: Man kan registrere reisen sin på https://www.reiseregistrering.no/ hvis man ønsker. Dette er en frivillig ordning fra Det Norske Utenriksdepartementet. Dette gjelder for norske statsborgere. For andre land, vennligst sjekk ditt hjemlands tilsvarende ordning.
  2. Dersom man ved ankomst etter en flyreise oppdager skade på bagasjen, må dette meldes fra til flyselskapet på flyplassen umiddelbart etter at skaden er oppdaget.  Det samme gjelder om bagasjen ikke er kommet fram. En kopi av skaderapporten man får på flyplassen må tas vare på da den kan være påkrevd i forbindelse med forsikringsoppgjør.  Vi vil bistå så langt som mulig i slike tilfeller.

 

 • Generelt, dersom man oppdager noen mangler som man vil klage på, må dette umiddelbart meldes til Maikki Tours.

 

 1. Maikki Tours Norge tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtalen inngås.
 2. Ellers viser vi til https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32