Personvern

 

Sist oppdatert 30. juni 2019

Takk for at du valgte å være en del av samfunnet vårt i Maikki Tours. Vi er forpliktet til å beskytte dine personlige opplysninger og din rett til personvern. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår policy, eller vår praksis med hensyn til dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på info@maikkitours.com

Når du besøker nettsiden vår https://maikkitours.no or bruker våre tjenester, stoler du på oss med dine personlige opplysninger. Vi behandler ditt personvern veldig seriøst.  I denne personvernerklæringen beskriver vi vår personvernpolicy. Vi prøver å forklare på en så tydelig måte som mulig hvilken informasjon vi innhenter, hvordan vi bruker den og hvilke rettigheter du i forhold til det. Vi håper du tar deg tid til å lese nøye gjennom den da den er viktig.  Skulle det være noe i denne personvernerklæringen som du ikke er enig i, kan du avslutte bruken av våre nettsider og våre tjenester.

Denne personvernerklæringen gjelder for all innsamlet informasjon fra vår nettside (https://maikkitours.no) og/eller relaterte tjenester som vi kollektivt refererer til som «Nettsted» i denne personvernerklæringen.

Vennligst les gjennom denne personvernerklæringen nøye da den vil hjelpe deg å ta gjennomtenkte valg når det gjelder å dele din personlige informasjon med oss.

  1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

Personlig informasjon du deler med oss:

Vi samler inn personlig informasjon som du frivillig deler med oss når du registrerer deg på nettstedet vårt, uttrykker en interesse i å skaffe informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på nettstedene eller kontakter oss for andre ting.

Den personlige informasjonen vi innhenter avhenger av i hvilken sammenheng du kontakter oss og nettstedet på, valgene du gjør og produktene og funksjonene du bruker. De personlige opplysningene vi samler inn kan bestå av følgende:

Navn og kontakt data. Vi innhenter ditt fornavn og etternavn, epost adresse, post adresse, telefon nr. og andre lignende kontakt data.

Legitimasjon. Vi innhenter passord, passordhint og lignende sikkerhetsinformasjon brukt til autentisering og konto tilgang.

All personlig informasjon som de oppgir til oss må være sannferdig, fullstendig og nøyaktig, og du må informere oss om alle endringer av denne informasjonen.

Automatisk innhentet informasjon:

Vi innhenter noe informasjon automatisk når du besøker, bruker eller navigerer på nettsidene våre. Denne informasjonen avslører ikke din identitet (som ditt navn og kontakt informasjon), men kan inneholde enhet og bruker informasjon som din IP-adresse, nettleser og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanser, refererende URL’s, enhetsnavn, land, lokasjon, informasjon om hvordan og når du bruker våre nettsider og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er først og fremst nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av våre nettsider, og for våre interne analyse- og rapporterings hensikter.

På samme måte som mange andre selskaper gjør, samler vi også inn informasjon gjennom cookies og lignende teknologier.

  1. HVORDAN BRUKER VI DIN INFORMASJON?

Vi bruker personlige opplysninger innsamlet via våre nettsider i forskjellige forretningsmessige hensikter beskrevet under. Vi behandler dine personlige opplysninger for disse formål i sammenheng med våre legitime forretningsinteresser, for på den måten å inngå en kontrakt med deg med ditt samtykke, og/eller i samsvar med våre juridiske forpliktelser. Vi angir de spesifikke behandlingsområdene vi er avhengig av etter hvert formål som er oppført nedenfor.

Vi bruker informasjonen vi innhenter eller mottar:

For å legge til rette for opprettelse og innloggingsprosesser, samt å oppfylle og administrere dine bestillinger, betalinger etc. og utvekslinger gjennom nettstedene.

Vi kan bruke din informasjon til å be om tilbakemelding og for å kontakte deg om din bruk av våre nettsider.

  1. VIL DIN INFORMASJON BLI DELT MED NOEN ANDRE?

Vi kan behandle eller dele data basert på følgende juridiske basis:

Legitime interesser: Vi kan behandle dine data når det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser.

Utførelse av en kontrakt: Der vi har inngått en kontrakt med deg, kan vi behandle dine personlige opplysninger for å innfri vilkårene av vår kontrakt.

Juridiske opplysninger: Vi kan formidle din informasjon der hvor vi er juridisk forpliktet til å gjøre det for å være i overenskomst med gjeldene lover, myndighetskrav, en rettslig prosedyre, rettsordre eller juridisk prosess for eksempel som svar på en rettsordre eller stevning (inkludert som svar på offentlige myndigheter for å møte nasjonale sikkerhets- eller rettshåndhevelseskrav).

Viktige interesser: Vi kan formidle din informasjon hvor vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre, eller ta aksjon i forbindelse med potensielle brudd på våre regler, mistanke om svindel, situasjoner som involverer mulige trusler mot sikkerheten til personer og ulovlige aktiviteter, eller som bevis i en rettstvist vi måtte være involvert i.

Leverandører, konsulenter og andre tredjeparts tjenesteleverandører: Vi kan dele dine data med tredjeparts leverandører, tjenesteleverandører, entreprenører eller agenter som utfører tjenester for oss eller på vegne av oss, og som ber om tilgang til slik informasjon for å kunne utføre deres arbeid. Eksempler inkluderer: Betalingsprosesser, analyser av data, epost formidling, vertskapstjenester, kundeservice og markedsføringsfremstøt. Vi kan gi tillatelse til utvalgte tredjeparts aktører å bruke sporingsteknologi på våre nettsider som vil gjøre dem i stand til å samle inn data om hvordan du bruker våre nettsider over tid. Denne informasjonen kan bli brukt til (blant andre ting) å analysere og spore data, bestemme populariteten til visse innhold og bedre forstå nettside aktiviteten.

Vi deler ikke, selger, leier ut eller forhandler noe av din informasjon med tredjepartsaktører for deres reklame hensikter.

Forretningsoverføring: Vi kan dele eller overføre din informasjon i forbindelse med, eller under forhandlinger om, evt. sammenslåing, salg av selskapets eiendeler, finansiering, eller overtakelse av hele eller deler av vår virksomhet til et annet selskap.

  1. HVEM VIL DIN INFORMASJON BLI DELT MED?

Vi deler og formidler kun din informasjon med følgende tredjepartsaktører. Vi har kategorisert hver aktør slik at du lettere kan forstå hensikten for vår datainnsamlings- og behandlings-praksis. Dersom vi har behandlet dine data basert på ditt samtykke og du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, vennligst kontakt oss.

Google Fonts for innholdsoptemalisering

PayPal og Stripe for faktura og fakturering.

  1. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

Vi kan bruke cookies og lignende sporingsteknologier (som web bacons og piksler) for å få tilgang til eller å lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slik teknologi og hvordan du kan avslå noen cookies er beskrevet i vår Cookie policy.

  1. HVOR LENGE LAGRER VI DIN INFORMASJON?

Vi vil bare beholde dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillates ved lov (for eksempel skatt, regnskap eller andre juridiske krav). Ingen hensikt i denne policyen krever at vi beholder dine personlige opplysninger lenger enn det tidsrommet brukerne har en konto hos oss.

Når vi ikke har noen pågående legitime virksomhetsbehov for å behandle dine personlige opplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon er lagret i sikkerhetskopieringsarkiver), vil vi lagre din personlige informasjon på en sikker måte og isolere den fra ytterligere behandling til sletting er mulig.

  1. HVORDAN LAGRER VI DIN INFORMASJON PÅ EN TRYGG MÅTE?

Vi har innført hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som er utformet for å beskytte sikkerheten til personlig informasjon vi behandler. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan garantere at internett i seg selv er 100% sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personlige opplysninger, er overføring av personlig informasjon til og fra våre sider på egen risiko. Du bør bare få tilgang til tjenestene i et sikkert miljø.

 

  1. HVA ER DINE PERSONVERN RETTIGHETER?

I noen regioner (som EØS) har du noen rettigheter under aktuelle data beskyttelses lover. Disse kan inkludere retten til (i) å be om tilgang til og få en kopi av dine personlige opplysninger, (ii) å be om utbedring eller sletting, (iii) å begrense behandling av dine personlige opplysninger, og (iv  hvis det er aktuelt  til dataportabilitet.  Noen sammenhenger kan du også ha rett til å protestere mot behandlingen av dine personlige opplysninger.  For å lage en slik forepørsel, vennligst bruk kontakt detaljene oppgitt under her. Vi vil vurdere og behandle enhver forespørsel i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.

Hvis vi stoler på ditt samtykke til å behandle dine personlige opplysninger, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykket til enhver tid. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke legitimiteten til behandlingen før den trekkes ut.

Hvis du er tilhørende til EØS og du mener at vi behandler dine personlige opplysninger på en ulovlig måte, har du rett til å klage til ditt lokale datatilsynsorgan. Du finner deres kontakt detaljer her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Kontoinformasjon

Hvis du ønsker å revurdere eller endre din kontoinformasjon eller avslutte din konto, kan du til enhver tid kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt.

På forespørsel om å si opp kontoen din, vil vi deaktivere eller slette din konto og informasjon fra våre aktive databaser. Imidlertid kan noen opplysninger beholdes i våre filer for å forhindre svindel, feilsøke, bistå med eventuelle undersøkelser, håndheve vilkårene for bruk og / eller overholde juridiske krav.

Cookies og lignende teknologier: De fleste nettlesere er konfigurert til å akseptere cookies som standard. Hvis du ønsker, kan du som regel konfigurere nettleseren din til å fjerne cookies og til å avvise cookies. Hvis du velger å fjerne cookies eller avvise cookies, kan dette påvirke noen funksjoner eller tjenester på våre nettsider.

  1. OPPDATERER VI VÅR ERKLÆRING?

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert med en oppdatert «Revidert» dato, og den oppdaterte versjonen vil gjelde så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør materielle endringer til denne erklæringen, kan vi varsle deg enten ved å legge ut en melding om slike endringer eller ved å sende deg et melding direkte.

  1. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS ANG. DENNE ERKLÆRINGEN?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen, kan du nå oss på epost info@maikkitours.no